infoviz.cz

Imisní limit - NO2 - hodinový

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
NO2, imisní limity, znečišťující látka
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
12. 11. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Související infografiky
 128×    2×  Transkript faktografiky

200 µg.m-3

Imisní limit pro ochranu zdraví pro průměrnou hodinovou koncentraci oxidu dusičitého (NO2) v České republice. Limit se považuje za překročený, pokud dojde k překročení hodnoty více než 18× za kalendářní rok.