infoviz.cz

Průtoky na vybraných měřených profilech - červenec 1997

Kategorie
voda
Klíčová slova
povodně, řeka
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
15. 7. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 292×    12×  Transkript infografiky

Jak moc se v červenci 1997 zvýšil průtok řek? Níže uvedené grafy ukazují situaci na vybraných hydrologických profilech v České republice. Každý z grafů vyjadřuje poměr průměrného denního průtoku v období od 1. do 31. července 1997 k průměrnému červencovému dennímu průtoku za referenční období 1991-2020. Jak ukazují grafy, v některých případech protékal řekami i více než stonásobek vody, než je běžné.

Například v Prusech (tok Moštěnka) byl nejvyšší denní průměrný průtok pozorován 7. července a naměřená hodnota 144 m3.s-1 představuje více než stonásobek průměrného denního průtoku v měsíci červenci (1,28 m3.s-1). V grafech je uveden také nejvyšší denní průměrný průtok v červenci 1997, datum, kdy byl pozorován, červencový průměr 1991-2020 a nejvyšší pozorovaný poměr k tomuto průměru. Vůbec nejhorší byla situace v krajích Moravskoslezském a Zlínském.