infoviz.cz

Vývoj emisí částic PM2,5 v jednotlivých krajích ČR

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
PM, emise
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
25. 9. 2022
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
ENVIROMETR, CENIA
 80×    8×  Transkript infografiky

Emise částic PM2,5 v České republice dlouhodobě klesají. Minigrafy ukazují vývoj emisí částic PM2,5 v jednotlivých krajích. Hodnota reprezentuje relativní množství emisí vůči referenčnímu roku 2005. Graf vlevo dole ukazuje podíl emisí částic PM2,5 2020/2005. Z tohoto grafu je patrné, že za 15leté období došlo v jednotlivých krajích k poklesu o přibližně 20 až 45 %. Největší pokles byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji. Naopak nejméně se pokles projevil v Libereckém kraji. Celkové emise částic PM2,5 v České republice v absolutních číslech v kilotunách ukazuje čárový graf. Zatímco v roce 2005 činily české emise částic PM2,5 téměř 44 kt, v roce 2020 to bylo jen přibližně 32 kt.