infoviz.cz

Vdechovaný a vydechovaný vzduch

Kategorie
jiné, vzdělávací
Klíčová slova
dýchání
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
22. 10. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
K dispozici v angličtině
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 1217×    25×  Transkript infografiky

Výše je uveden velmi zjednodušený diagram složení (objemového podílu) vdechovaného (inhalovaného) a vydechovaného (exhalovaného) vzduchu. Proces dýchání (respirace) představuje výměnu plynů v organizmu, kdy je přijímán a využíván kyslík, a naopak odstraňován oxid uhličitý jako produkt oxidačních reakcí. Z toho tedy plyne, že ve vdechovaném vzduchu je vyšší podíl kyslíku než ve vydechovaném a analogicky vdechujeme nižší podíl oxidu uhličitého, než jaký vydechujeme.

Podíl oxidu uhličitého je ve vydechovaném vzduchu přibližně 100× vyšší než ve vzduchu vdechovaném. Přestože se však podíl CO2 ve vydechovaném vzduchu tolik zvýší, jeho podíl je i v tomto vydechovaném vzduchu stále přibližně 3× nižší než podíl kyslíku, což souvisí s faktem, že ve vdechovaném vzduchu je podíl CO2 extrémně nízký (vydechujeme tedy vyšší objem kyslíku než CO2).