infoviz.cz

Suché klima - Köppenova klasifikace – skupina B

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
klima
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
12. 11. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 346×    17×  Transkript infografiky

V suchém podnebí (B) převažuje výpar nad množstvím srážek. Typické jsou kamenité a písčité povrchy, které mají velmi nízký obsah vody. Celkově sem patří přibližně 15 % světové plochy souše. V rámci této skupiny rozlišujeme dvě základní kategorie – pouštní (aridní) podnebí (Bw) a stepní (semiaridní) podnebí (Bs). Obě tyto kategorie se pak dále dělí na horké (h) a studené (k). Níže jsou uvedeny popisy těchto kategorií a konkrétní příklady měst, která tato kritéria splňují.

V pouštním podnebí (BWh a BWk) je množství průměrných ročních srážek extrémně nízké. Zároveň jsou to oblasti s velmi vysokými teplotami v letním období. Horké pouštní podnebí je typické pro převážnou část severní Afriky, ale najdeme jej například také ve střední a západní Austrálii, na Arabském poloostrově, v jihozápadní Asii, jihozápadní části USA. V chladném pouštním podnebí bývají zimy velmi chladné. Typickým zástupcem chladné pouště je asijská poušť Gobi. Rozsáhlejší oblasti s chladným pouštním podnebím se rozprostírají také v oblasti jihozápadní Jižní Ameriky.

Stepní podnebí (BSh a BSk) je oproti tomu pouštnímu mírně bohatší na srážky, kterých je ale s ohledem na teploty vzduchu stále relativně málo. V horkém stepním podnebí jsou teploty celoročně vyšší, v létě mohou být i velmi vysoké. V chladném stepním podnebí jsou teploty v létě podobné nebo mírně nižší než v horkém stepním klimatu, avšak v zimě často klesají teploty nízko. Horké stepní klima často lemuje pouštní podnebí směrem k mírnějšímu klima. Chladné stepní podnebí najdeme například ve středozápadní USA, některých oblastech Španělska a obecně ve vyšších polohách mírných pásem.