infoviz.cz

Počasí nebo podnebí (klima)?

Kategorie
počasí a klima, vzdělávací
Klíčová slova
počasí, klima
Verze
2.0 zobrazit všechny verze
Publikováno
25. 11. 2023
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 664×    30×  Transkript infografiky

Termíny počasí i podnebí (často označované také jako klima) spolu na jednu stranu úzce souvisí, na straně druhé jsou mezi jejich významem velmi podstatné rozdíly, jejichž neznalost může také někdy vést k vyvozování velmi zkreslených závěrů.

Počasí

Termínem počasí popisujeme aktuální stav atmosféry – hodnoty různých meteorologických prvků (teplota, vlhkost, tlak vzduchu, rychlost a směr větru apod.) a konkrétní jevy v určitém čase na konkrétním místě (množství oblačnosti, výskyt srážek, bouřek apod.).

Klíčová je v tomto směru skutečnost, že se jedná buď o okamžitý stav nebo krátkodobé hodnoty – v řádu minut až hodin.

Počasí se může, a také se tak často děje, rychle měnit. Tyto rychlé změny však neříkají nic o dlouhodobých trendech. Všechny okamžité a krátkodobé hodnoty vstupují do statistických analýz delšího období, které teprve vypovídají o dlouhodobém vývoji.

Podnebí (klima)

Slovo podnebí vyjadřuje dlouhodobý charakter počasí v dané lokalitě stanovený na základě statistické analýzy dlouhodobých dat o počasí. Pro jeho popis používáme stejné parametry, avšak nikoliv jejich okamžitou hodnotu, ale jejich dlouhodobý režim. Často se pro výpočet používá interval o délce alespoň 30 let.

Stejně jako počasí, měnit se může i podnebí. V tomto případě jsou to změny dlouhodobé, dané jednosměrnými změnami působení klimatických faktorů. K těm řadíme i vliv člověka, tedy tzv. antropogenní činnost.