infoviz.cz

Průměrný roční úhrn srážek - 1961–2023, Česká republika

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
srážky
Verze
2.1 zobrazit všechny verze
Publikováno
18. 1. 2024
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 9965×    394×  Transkript infografiky

Hlavní graf ukazuje dlouhodobý průběh ročního průměrného srážkového úhrnu v České republice. Obecně můžeme říci, že se celkové množství srážek dlouhodobě nemění. To však neznamená, že nedochází k žádným dlouhodobým změnám ve srážkovém režimu. Celkové množství totiž neříká nic o distribuci srážek, tedy o tom, jak jsou srážky rozložené během roku, zda většina spadla během několika intenzivních dešťů, nebo spíše během více dešťů s menším úhrnem. Vzhledem k dlouhodobě se zvyšující teplotě vzduchu se zvyšuje také výpar vody z krajiny, a tedy za stejného množství srážek, ale vyššího výparu, je vody v krajině k dispozici méně.

V roce 2023 byl celkový srážkový úhrn mírně vyšší než dlouhodobý průměr. V rámci hodnoceného období byly srážkově nejbohatší roky 2010, 2002 a 1963. Naopak srážkově nejchudší byly roky 2003, 2018 a 2015. Zde je však třeba zdůraznit, že srážky jsou výrazně variabilní, a to jak v absolutních hodnotách, tak může být velmi významný i rozdíl v podílu k dlouhodobému normálu v rámci stejného roku v různých částech České republiky.