infoviz.cz

Dopady znečištěného ovzduší v domácnostech

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
zdraví, domácnosti
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
5. 2. 2024
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Světová zdravotnická organizace
 263×    7×  Transkript infografiky

Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že na celém světě ročně dochází k úmrtí přibližně 3,2 milionů osob jako následek znečištěného ovzduší v domácnostech.

Hlavním zdrojem znečištění v domácnostech je spalování pevných paliv (uhlí, dřevo atd.) a petroleje při vytápění a vaření, při kterém vzniká řada nežádoucích látek včetně částic PM, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, polycyklických aromatických uhlovodíků a dalších potenciálně velmi nebezpečných látek, které se dostávají do plic a dýchacích cest a mj. narušují funkci imunitního systému a snižují kapacitu přenosu kyslíku v krvi.

Procentuální podíly vlevo ukazují nejčastější konkrétní příčiny úmrtí v důsledku znečištěného ovzduší v domácnostech.

Prokázána byla například také souvislost mezi znečištěním ovzduší v domácím prostředí a nízkou porodní váhou, tuberkulózou, katarakty či rakovinami nosohltanu a hrtanu.

32 % | ischemická choroba srdeční

Přibližně 12 % všech úmrtí spojených s ischemickou chorobou srdeční lze dát do souvislosti se znečištěným ovzduším v domácnostech.

23 % | mozková mrtvice

Přibližně 12 % všech úmrtí spojených s mozkovou mrtvicí můžeme dát na vrub špatné kvalitě ovzduší v domácím prostředí.

21 % | infekce dolních cest dýchacích

Expozice znečištěnému ovzduší a s ní spojená akutní infekce dolních cest dýchacích je příčinou přibližně 44 % úmrtí dětí do 5 let na zápal plic, u dospělých je to 22 %.

19 % | chronická obstrukční plicní nemoc

V nízkopříjmových a středněpříjmových zemích je znečištěné ovzduší v domácnostech zodpovědné za 23 % všech úmrtí na chronickou obstrukční plicní nemoc.

6 % | rakovina plic

Více než desetina (11 %) smrtelných rakovin plic u dospělých je připisována expozici karcinogenům ve znečištěném ovzduší v domácnostech.