infoviz.cz

Rozptylové podmínky a ventilační index

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
emise, vítr
Verze
2.0 zobrazit všechny verze
Publikováno
6. 2. 2024
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
ČHMÚ
 327×    15×  Transkript infografiky

Termín rozptylové podmínky popisuje meteorologické podmínky pro rozptyl látek v ovzduší. Zahrnujeme sem především parametry větru a teplotního zvrstvení atmosféry (vertikálního profilu teploty v atmosféře).

Nepříznivým faktorem pro rozptyl je například výskyt přízemní teplotní inverze – vytvoření teplejší vrstvy vzduchu v určité výšce nad zemí. V takové situaci je výrazně omezen rozptyl směrem vzhůru a látky se hromadí pod inverzní vrstvou.

Rozptylové podmínky samy o sobě znečištění nezpůsobují, ale koncentrace znečišťujících látek v ovzduší v menší či větší míře mohou ovlivňovat. Hodnocení rozptylových podmínek je proto běžnou součástí hodnocení kvality ovzduší.

Mezi emisemi (množství znečišťujících látek vypuštěných do ovzduší zdroji znečišťování ovzduší) a imisemi (množstvím znečištění (koncentracemi) naměřenými v určitém místě a čase) není přímá úměra, a právě rozptylové podmínky jsou jedním z faktorů, který tento vztah ovlivňují.

Rozptylové podmínky lze kvantifikovat prostřednictvím tzv. ventilačního indexu (VI). Tento parametr se počítá jako součin výšky směšovací vrstvy (v této vrstvě, přiléhající k zemskému povrchu a sahající do výšky nejnižší zadržující teplotní vrstvy, se látky rozptylují v celém jejím rozsahu) a průměrné rychlosti větru v této vrstvě.