infoviz.cz

Reálná zima 1961–2020, Brno-Tuřany

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
teplota
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
24. 11. 2021
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 180×    3×  Transkript infografiky

Jako zima se v meteorologii označuje období od 1. prosince do posledního února. V této infografice byla zima vypočítána exaktně tak, že byly spočítány klouzavé 92denní průměry během celého roku a následně byla vybrána perioda 92 po sobě jdoucích dní s nejnižší průměrnou teplotou vzduchu. Perioda klimatologické zimy (prosinec-únor) je v grafu vyšrafována. Z grafu vlevo je patrné, že všechny intervaly jsou mezi listopadem a březnem – konkrétně mezi 1. 11. a 24. 3.

Nejpozději se nejchladnější 92denní perioda vyskytla v zimě 1985/86 (22. 12. až 24. 3.), naopak nejdříve v roce 1973/74 (1. 11. až 1. 2.). 33× byl začátek periody před 1. 12. (dříve než klimatologická zima), naopak ve 24 případech později. Z výpočtu průměrné odchylky můžeme vypočítat průměrnou reálnou zimu za celé hodnocené období, která vychází na období od 29. 11. do 1. 3. Pokud bychom chtěli průměrnou zimu stanovit podle četnosti, pak nejčastější byla perioda od 30. 11. do 1. či 2. 3. (podle přestupného roku). Právě četnosti jednotlivých dní začátku nejteplejší 92denní periody jsou zobrazeny na bodovém grafu vpravo.