infoviz.cz

Emise skleníkových plynů z výroby elektřiny

Kategorie
jiné, energetika
Klíčová slova
energie
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
12. 1. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
United Nations Economic Comission for Europe, 2021
 220×    5×  Transkript infografiky

Výše uvedený graf srovnává tzv. „life-cycle“ emise skleníkových plynů (přepočítané na ekvivalent CO2) pro jednotlivé způsoby výroby elektřiny. Life-cycle emise hodnotí celkový dopad dané technologie, včetně například emisí vzniklých dodávkou materiálu, jeho těžbou, náročnost vybudování daného typu elektrárny, ukládání odpadu atd. Výše uvedené je velmi důležité vzít v potaz, neboť pouhé přímé emise z výroby plně nevystihují skutečnou emisní zátěž dané technologie. V potaz je samozřejmě brána i předpokládaná životnost daného typu zdroje.

Konkrétní hodnoty u jednotlivých elektráren se samozřejmě liší v závislosti na řadě faktorů. Výše uvedené hodnoty představují průměr a jsou, tak jako všechna podobná hodnocení, zatížena určitou mírou variability a nejistoty. Dobře však poslouží jako orientační srovnání.