infoviz.cz

Smogové situace a regulace - 2017-2021, Česká republika

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
smog
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
7. 1. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 507×    10×  Transkript infografiky

Smogová situace je podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým (SO2), oxidem dusičitým (NO2), suspendovanými částicemi PM10 nebo přízemním ozonem (O3) překročí některou z informativních prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 tohoto zákona za podmínek uvedených v této příloze. Stav regulace znamená, že byla překročena ještě vyšší prahová hodnota, než jaká definuje smogovou situaci a některé vybrané provozy musí omezit provoz.

Vyhlášení smogové situace nebo regulace se odvíjí také od aktuálních meteorologických podmínek a především jejich očekávaného vývoje.

V průběhu času se podmínky vyhlašování a odvolávání smogových situací měnily, proto jsou smogové situace a regulace srovnatelné pouze za období 11/2009-8/2012, 9/2012-12/2016 a 1/2017 do současnosti.

Obecně můžeme říci, že byl rok 2021 s pohledu počtu vyhlášených smogových situací a regulací velmi příznivý, přestože se nevyrovnal výjimečnému roku 2020, kdy poprvé v historii nebyla v ČR vyhlášena ani jedna smogová situace či regulace.

Smogové situace v roce 2021

Období: 27. 12. 2021, 1:51 až 29. 12. 2021, 12:00

Oblast: Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek bez Třinecka

Délka trvání: 58 h (2,4 dne)

Příčina: vysoké koncentrace částic PM10 z důvodu výrazně zhoršených rozptylových podmínek.