infoviz.cz

Kde byl překročen imisní limit v roce 2020?

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
imisní limity, znečištění
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
22. 3. 2022
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 128×    11×  Transkript infografiky

V některých oblastech České republiky jsou překračovány imisní limity (IL) pro ochranu zdraví pro různé znečišťující látky. V této infografice je zahrnut i O3. Ten vzniká až sekundárně reakcemi v ovzduší a jeho koncentrace jsou do značné míry dány i meteorologickými podmínkami (reakci katalyzuje sluneční záření).

Vzhledem k dlouhodobému oteplování byly koncentrace přízemního ozonu v posledních letech vyšší, zejména pak v roce 2018, historicky nejteplejším roce v České republice. Imisní limit pro přízemní ozon se hodnotí jako průměrný počet překročení za rok v průměru za 3leté období, proto vysoké koncentrace v roce 2018 ovlivňují i stav v roce 2020 (počítáno z období 2018-2020).

Koncentrace O3 bývají nejvyšší ve vyšších nadmořských výškách (vzhledem k vyšší intenzitě slunečního záření) a v oblastech nezatížených dopravou. Zatímco ve městech jsou tedy koncentrace nízké, v odlehlých, zejména horských oblastech, vyšší.

  • Podíl území České republiky s překročením alespoň IL pro ochranu zdraví se zahrnutí O3.
  • Podíl obyvatelstva České republiky žijícího v oblasti s překročením alespoň jednoho IL pro ochranu zdraví se zahrnutím O3.
  • Podíl území České republiky s překročením alespoň jednoho IL pro ochranu zdraví se zahrnutím O3, průměr 2012-2020.
  • Podíl obyvatelstva v Ústeckém kraji, žijícího v oblasti s překročením alespoň jednoho IL, se zahrnutím O3.