infoviz.cz

Vliv ohňostrojů na kvalitu ovzduší

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
ohňostroje
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
22. 4. 2022
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Související infografiky
 965×    67×  Transkript infografiky

Ohňostroje nejsou ničím jiným než kontrolovanými výbuchy, tedy spalovacím procesem v ovzduší. Kromě zajímavého audiovizuálního efektu s sebou bohužel přináší i některé negativní aspekty. Jedním z nich je krátkodobé, avšak potenciálně velmi výrazné znečištění ovzduší.

Výběr látek uvolňovaných do ovzduší během odpalování ohňostrojů

 • suspendované (prachové) částice (zejména menší frakce PM2,5 a PM1) – různorodá směs částic velmi malé velikosti, které jsou obecně hojně produkovány během spalovacích procesů
 • vybrané kovy – k dosažení konkrétního barevného efektu se používají soli různých kovů. Některé z nich se v ovzduší běžně téměř nevyskytují, proto je právě výskyt těchto prvků v ovzduší dobrým indikátorem vlivu odpalování pyrotechniky.
  • draslík (K), síra (S) – tyto dva prvky, zejména pak ve vzájemné kombinaci, tvoří součást střelného prachu a jsou tak přítomny víceméně ve všech pyrotechnických efektech. Nárůst koncentrace K během odpalů ohňostrojů může být i o několik řádů.
  • stroncium, baryum, měď, bismut, hořčík, titan, rubidium, chrom, vápník, antimon, olovo, mangan – prvky, jejichž koncentrace mohou být během odpalů zvýšené, protože se v pyrotechnice používají
  • oxidy dusíku – jsou produktem spalovacích procesů, zvýšení koncentrací nebývá příliš výrazné.
  • oxid siřičitý – může dojít ke zvýšení koncentrací
  • polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/Fs), hexachlorbenzen (HCB)

Kde je vliv největší?

Míra znečištění z odpalů pyrotechniky bývá největší v místech s nejvyšší mírou odpalů, obzvláště pak v místech špatně odvětrávaných. Typicky se tedy jedná například o náměstí nebo sídliště ve větších městech, kde je vysoká koncentrace odpalů a zároveň relativně uzavřený prostor, který omezuje rozptyl znečištění do okolí, a to se zde tedy kumuluje.

Kdy je vliv největší?

Obecně bývá situace nejhorší těsně po novoroční půlnoci ve městech. Na stanicích imisního monitoringu bývají nejvyšší koncentrace v průměru pozorovány mezi 1. a 2. hodinou ranní 1. 1. To souvisí s faktem, že nějakou dobu trvá, než se znečištění rozptýlí do širšího okolí od místa odpalu a projeví se tak na stanicích v daném městě.

Velký profesionální ohňostroj vs. drobná zábavní pyrotechnika

Pokud bychom srovnali vliv jednoho velkého profesionálního ohňostroje a vliv hromadného odpalu drobné pyrotechniky během novoročních oslav, jednoznačně výraznější je vliv drobných odpalů na Nový rok.

Velké profesionální ohňostroje jsou jednak odpalovány ve vyšší výšce a znečištění se tedy lépe rozptyluje, ale také celkové odpálené množství pyrotechniky je výrazně menší.

V prvních hodinách na Nový rok bývají koncentrace zejména prachových částic (PM) ve městech velmi vysoké, není výjimkou, že v krátkodobém průměru je dosahováno nejvyšších hodnot za celý následující rok.

Vliv na zdraví

Na jednu stranu se jedná o velmi krátkodobé a velmi výjimečné znečištění, na straně druhé, pokud se člověk nachází velmi blízko, mohou být hodnoty koncentrací znečišťujících látek extrémní. Velmi vysoká míra znečištění může mít negativní dopad na zdraví i při krátkodobé expozici, a to zejména u náchylných osob, jako jsou osoby trpící chronickými dýchacími či kardiovaskulárními potíži, malé děti nebo starší osoby.