infoviz.cz

Vývoj emisí znečišťujících látek na obyvatele - Česko a Slovensko

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
emise, znečišťující látka
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
2. 9. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Community Emissions Data System (CEDS)
 257×    6×  Transkript infografiky

Jednotlivé grafy ukazují vývoj emisí vybraných znečišťujících látek v České a Slovenské republice od jejich rozdělení v roce 1993 do roku 2019 na obyvatele. U každého grafu je také uveden procentuální rozdíl mezi začátkem a koncem hodnoceného období. Jak je patrné z grafů, u všech sedmi znečišťujících látek a obou zemí je množství emisí na obyvatele v roce 2019 nižší než v roce 1993, někdy i o více než 90 %.

Zejména u oxidu siřičitého a oxidů dusíku byla výchozí pozice České republiky v roce 1993 výrazně horší z důvodu intenzivnějšího průmyslu. Na jedné straně lze říci, že emise na obyvatele pro všech sedm hodnocených látek byly v roce 2019 nižší na Slovensku. Na straně druhé, právě u SO2 a NOX je v České republice pokles výrazně vyšší, a to zejména v absolutních hodnotách, ale i procentuálně.