infoviz.cz

Vývoj emisí znečišťujících látek - Česko a Slovensko

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
emise, znečišťující látka
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
2. 9. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Community Emissions Data System (CEDS)
 220×    9×  Transkript infografiky

Jednotlivé grafy ukazují vývoj emisí vybraných znečišťujících látek v České a Slovenské republice od jejich rozdělení v roce 1993 do roku 2019. U každého grafu je také uveden procentuální rozdíl mezi začátkem a koncem hodnoceného období. Jak je patrné z grafů, u všech sedmi znečišťujících látek a obou zemí je množství emisí v roce 2019 nižší než v roce 1993, někdy i o více než 90 %. U některých je procentuální pokles vyšší u ČR, u jiných u SR. Například u SO2 je velmi výrazný pokles u ČR dán obecně výrazně větším množstvím emisí SO2 v roce 1993, což souvisí s vyšším počtem zdrojů, jako například uhelných elektráren a dalších průmyslových objektů.