infoviz.cz

Mírné klima – rovnoměrné srážky po celý rok - Köppenova klasifikace – skupina Cf

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
klima
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
29. 11. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 347×    14×  Transkript infografiky

Mírné klima skupiny Cf zahrnuje oblasti s mírným, teplým podnebím a rovnoměrným rozložením srážek po celý rok. Průměrná teplota nejchladnějšího měsíce je mezi -3 a 18 °C a alespoň jeden měsíc v roce má průměrnou teplotu vyšší než 10 °C. Pro podskupinu f je typické přibližně stejné množství srážek v letním i zimním období.

Mírné klima s dostatkem srážek po celý rok zahrnuje oblasti s mírnými teplotami a rovnoměrným úhrnem srážek po celý rok. Vlhké subtropické podnebí (Cfa) najdeme například na jihovýchodě USA, v severní části Itálie, jihovýchodním cípu Číny nebo východním pobřeží Austrálie. Mírné oceánické podnebí (Cfb) najdeme například v severozápadní Evropě (velká část Velké Británie, Francie, západní Německo, sever Španělska), dále například na Novém Zélandu, jihovýchodě Austrálie nebo v jižní části Jižní Ameriky. Subpolární oceánické podnebí (Cfc) je vzácné a vyskytuje se například na ostrovech a pobřežích v okolí polárního kruhu.