infoviz.cz

Jak se správně chovat při bouřce venku?

Kategorie
počasí a klima, vzdělávací
Klíčová slova
blesk, bouřka
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
1. 7. 2023
Autoři
Adriana Šindelářová, Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 256×    8×  Transkript infografiky

Ideální je schovat se během bouřky uvnitř nějaké budovy. Pokud však toto není možné, je vhodné dodržovat určitá pravidla tak, aby bylo co nejnižší riziko zasažení bleskem a zranění.

Ano

 • Sedněte si s nohama u sebe a koleny přitaženými k tělu. Buďte v klidu a co nejméně se hýbejte.
 • Odložte všechny kovové předměty, včetně např. mobilního telefonu, alespoň 1 m od sebe.
 • V lese se ukryjte v nižším a hustším porostu, ideálně v údolí.
 • Schovejte se do auta a zavřete dveře a okna.
 • Buďte obezřetní do doby, kdy je bouřka alespoň 10 km od vás (cca 30 vteřin prodleva mezi bleskem a hromem).

Ne

 • Vyhněte se vyvýšeným místům (kopcům, horám, střechám) a otevřeným prostorům (např. loukám).
 • Nezdržujte se pod korunami stromů.
 • Vzdalte se od vodních ploch, nekoupejte se ve venkovním prostředí (rybník, bazén apod.).
 • Neskrývejte se v jeskyních ani v blízkosti skal.
 • Neběhejte.
 • Nechoďte s otevřeným deštníkem nad hlavou.
 • Nepohybujte se s jinými osobami ve skupinkách.