infoviz.cz

Suspendované (prachové) částice PM10

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
PM
Verze
1.1 zobrazit všechny verze
Publikováno
25. 1. 2024
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
Související infografiky
 1144×    45×  Transkript infografiky

Co to je?

Jako suspendované (laicky prachové) částice PM10 označujeme částice pevného a kapalného skupenství (tzv. aerosol) v ovzduší o průměru do 10 µm. Je to tedy směs částic různého chemického složení, kterou spojuje právě jejich velikost.

Velikost částic je klíčová pro dopady na zdraví – obecně platí, že čím menší částice je, tím je potenciálně nebezpečnější, protože proniká hlouběji do dýchacího systému nebo až přímo do krevního oběhu.

Co je zdrojem emisí?

Částice PM10 mohou vznikat jak antropogenně (činností člověka), tak přirozeně. Hlavním zdrojem těchto částic jsou domácnosti, zejména vytápění ve starých kotlech na tuhá paliva (uhlí, dřevo). Tento sektor je v rámci České republiky zodpovědný za 70 % veškerých emisí částic PM10. V konkrétních lokalitách se může tento podíl lišit – například ve větších městech je významnější podíl dopravy, a naopak méně významný podíl lokálního vytápění.

Vznikají často mechanicky, významným zdrojem je tedy například také zemědělství (polní práce), stavební práce nebo otěry pneumatik a brzdových destiček.

Přirozeně vznikají částice PM10 například erozí půdy, během lesních požárů nebo sopečných výbuchů.

Imisní limity

Imisní limit pro ochranu zdraví

  • průměrná 24h koncentrace
    50 µg.m-3 – maximálně 35× za rok
  • průměrná roční koncentrace
    40 µg.m-3

Jaké jsou koncentrace v České republice?

Koncentrace částic PM10 jsou nejvyšší v chladné měsíce roku, a to zejména v době zhoršených rozptylových podmínek.

Nejvyšší koncentrace jsou pozorovány v Moravskoslezském kraji. Lokálně však mohou být zvýšené například také pokud v blízkosti probíhají stavební práce.

Imisní limit pro roční průměrnou koncentraci nebyl od roku 2019 překročen na žádné stanici. I v předchozích letech to však bylo jen na velmi malém podílu území.

Imisní limit pro 24h průměrnou koncentraci byl v roce 2022 překročen na necelých 2 % stanic.

Dlouhodobý vývoj koncentrací a emisí v České republice

Dlouhodobě se koncentrace částic PM10 v České republice snižují, a to zejména díky postupnému snižování emisí souvisejícím s obnovou starých kotlů, vozového parku, zemědělské techniky, ale například i modernizaci technologických procesů v průmyslu.

Meziroční variabilita koncentrací souvisí zejména s meteorologickými a rozptylovými podmínkami. Nepříznivě se v tomto směru projevuje tuhá zima (zvyšuje potřebu a intenzitu vytápění), dlouhá topná sezóna a zhoršené rozptylové podmínky.

Vliv na zdraví

Částice jako takové mohou samy o sobě působit dráždivě. Zároveň však na ně mohou být navázány různé zdraví škodlivé látky, jako například těžké kovy nebo polycyklické aromatické uhlovodíky.

Vliv konkrétní částice na zdraví se odvíjí jak od jejího chemického složení, tak její morfologie (velikost a tvar). Frakce PM10 zahrnuje částice do průměru 10 µm. Částice u horní hranice velikostního limitu nepronikají tak hluboko do dýchacího systému, naopak velmi malé částice mohou být potenciálně výrazně nebezpečnější.

Neexistuje bezpečná spodní hranice koncentrace. Negativní dopady částic zahrnují mj. vyšší úmrtnost na kardiovaskulární a dýchací choroby, chronický zánět průdušek, dráždění sliznic atd.