infoviz.cz

Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - PM10

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
PM, zdroje znečišťování, znečišťování ovzduší
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
9. 2. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Jihomoravský kraj
Zdroj
Data z pálení: Centrum dopravního výzkumu, Jihomoravský kraj, Data ze stanic: Český hydrometeorologický ústav
 255×    4×  Transkript infografiky

Jak ukázalo měření, během pálení dochází lokálně k extrémnímu nárůstu koncentrací suspendovaných částic. Absolutně nejvyšší hodnota byla naměřena při pálení suchého listí, konkrétně téměř 90 tisíc µg.m-3. Také u pálení ostatních druhů materiálů byly koncentrace řádově vyšší, než jsou absolutně maximální hodnoty běžně pozorované na stanicích imisního monitoringu – ve všech případech byla maximální hodnota nad 10 000 µg.m-3.

Průměrné hodnoty koncentrací se pohybovaly od 4,7 tisíc do 13,3 tisíc µg.m-3 – i tato čísla představují hodnoty zcela se vymykající hodnotám pozorovaným běžně na stanicích. Pro srovnání – prahová hodnota vyhlašování smogových situací u částic PM10 má hodnotu 100 µg.m-3.

Suspendované částice PM10

Suspendované (prachové) částice PM10 představují částice o průměru do 10 µm pevného či kapalného skupenství rozptýlené v ovzduší.

Hlavním zdrojem emisí těchto částic v České republice je lokální vytápění domácností, zejména vytápění ve starých kotlech na tuhá paliva.

V zákoně o ochraně ovzduší jsou pro částice PM10 definovány dva imisní limity pro ochranu zdraví:

  • Imisní limit pro roční průměrnou koncentraci: 40 µg.m-3
  • Imisní limit pro 24h průměrnou koncentraci: 50 µg.m-3, max. povolený počet překročení je 35× za rok

Měření

Prezentované výsledky vychází z kontrolovaného pálení v rámci měřicí kampaně zadané JMK a realizované Centrem dopravního výzkumu (www.cdv.cz).