infoviz.cz

Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - NO2

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
NO2, zdroje znečišťování, znečišťování ovzduší
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
9. 2. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Jihomoravský kraj
Zdroj
Data z pálení: Centrum dopravního výzkumu, Jihomoravský kraj, Data ze stanic: Český hydrometeorologický ústav
 177×    2×  Transkript infografiky

Jak ukázalo měření, během pálení dochází lokálně k velmi výraznému nárůstu koncentrací NO2. Absolutně nejvyšší hodnota byla naměřena při pálení směsi suchého listí, trávy a dřeva, více než 2000 µg.m-3. Také u pálení ostatních druhů materiálů byly koncentrace velmi výrazně vyšší, než jsou hodnoty běžně pozorované na stanicích imisního monitoringu – ve všech případech byla maximální hodnota nad 850 µg.m-3.

Průměrné hodnoty koncentrací se pohybovaly od 120 do 260 µg.m-3 – i tato čísla představují hodnoty výrazně vyšší než jsou běžně pozorované koncentrace na stanicích, jak ukazuje sloupcový graf níže, reprezentující průměrné a maximální koncentrace naměřené na vybraných stanicích v pětiletí 2016-2020. Pro srovnání – prahová hodnota vyhlašování smogových situací u NO2 má hodnotu 200 µg.m-3.

Oxid dusičitý (NO2)

Oxid dusičitý představuje v čisté plynné formě červenohnědý a silně agresivní a jedovatý plyn.

Hlavním zdrojem emisí oxidu dusičitého v České republice je doprava. Nejvyšší koncentrace proto bývají dlouhodobě pozorovány na dopravně nejzatíženějších lokalitách.

V zákoně o ochraně ovzduší jsou pro NO2 definovány dva imisní limity pro ochranu zdraví:

  • Imisní limit pro roční průměrnou koncentraci: 40 µg.m-3
  • Imisní limit pro hodinovou průměrnou koncentraci: 200 µg.m-3, max. počet povolených překročení je 18×

Měření

Prezentované výsledky vychází z kontrolovaného pálení v rámci měřicí kampaně zadané JMK a realizované Centrem dopravního výzkumu (www.cdv.cz).